Công ty pgn

Công ty CP Phụ Gia Nhựa hoạt động trong các lĩnh vực hóa chất phụ gia nhựa, sản xuất xốp EVA và sản xuất hạt nhựa tái sinh (dự án liên doanh với Taisei Jushi và Sanyo Trading).

Hạt nhựa tái sinh

Dự án Liên doanh Sản xuất hạt nhựa tái sinh Taisei - Sanyo Trading - PGN

 

Các loại hạt nhựa tái sinh:

- PP

- PS

- LDPE

- LLDPE

- HDPE